Kalibrering

I alle typer kjøretøy er frontruten en bærende del av konstruksjonen. 
Den er ofte utrustet med kameraer og sensorer som har sentrale 
sikkerhetsfunksjoner. Det er derfor viktig at kameraer og sensorer fungerer slik de skal etter at vi har skiftet din frontrute og derfor kalibrerer vi ditt kjøretøy.